Chata Lesák Vyhne

Kapacita
Celková kapacita: 14
Pevné lôžka: 10
Počet prísteliek: 4
Rozdelenie izieb
Jednolôžkové / plocha: 2 /
Dvojlôžkové / plocha: 1 /
Trojlôžkové / plocha: 2 /
Štvorlôžkové / plocha: /
Viaclôžkové / plocha: /
Apartmány / plocha: /
Poznámka
Pred nástupom na pobyt kontaktujte minimálne deň vopred správcu ubytovacieho zariadenia Dušana ILLICHMANA na číslo +421 918 544 686. Pri nástupe na pobyt zákazník zaplatí kauciu 200 €, ktorá mu bude vrátená, ak sa nezistí škoda na majetku a zariadení. V prípade poškodenia zariadenia chaty bude uplatnená zrážka z kaucie za poškodený majetok. V prípade ak si žiadate vystaviť faktúru pre účel uplatnenia si príspevku na rekreáciu v zmysle §152a Zákonníka práce (275,00 €), potvrďte v objednávke odpoveď ÁNO. Údaje uvedené v objednávke sú podkladom pre vystavenie faktúry. Po vystavení faktúry sa už údaje na faktúre nedajú meniť. Podľa VZN obce Vyhne je sadzba dane na osobu a prenocovanie 1 €. Oslobodené od dane za ubytovanie sú deti vo veku do 6 rokov. Daň sa platí predom spolu s úhradou za ubytovanie podľa počtu osôb a dní zapísaných v objednávke. V prípade ak budú na chate ubytované aj deti mladšie ako 6 rokov, prosím do poznámky uveďte počet detí do 6 rokov. Do objednávky zapíšte počet všetkých osôb vrátane detí do 6 rokov.
Možnosti
Vybavenie zariadenia
Kontakt
Orientačný cenník a možnosti rezervácie
Online rezervácia
Aktívna mapa Ako na to? Všeobecné podmienky